refoulement zasada co to jest
Co oznacza zasada non-refoulement: uchodźcy, sformułowany w konwencji genewskiej o statusie.

Czy przydatne?

Czym jest zasada non-refoulement

Definicja z ang. the principle of non-refoulement, z niem. der Grundsatz der Nichtzurückweisung.

Definicja: zakaz wydalania albo zawracania uchodźcy, sformułowany w konwencji genewskiej o statusie uchodźców. Odpowiednio z tą zasadą ?Xadne kraj będące stroną konwencji nie może uchodźcy wydalić albo zawrócić do granicy terytoriów, na których jego życiu albo wolności groziłoby niebezpieczeństwo z racji na rasę, religię, obywatelstwo, przynależność do określonej ekipy socjalnej albo przekonania polityczne

Czym jest zasada non-refoulement znaczenie w Słownik na Z .