programowania zasada co to jest
Co oznacza zasada programowania: regionalnej i strukturalnej Wspólnoty Europejskiej, wskazuje na.

Czy przydatne?

Czym jest zasada programowania

Definicja z ang. programming principle, z niem. Programmierung Prinzip.

Definicja: jedna z zasad uwzględnianych w polityce regionalnej i strukturalnej Wspólnoty Europejskiej, wskazuje na konieczność opracowywania odpowiednich długoletnich dokumentów planistycznych i na ich podstawie adekwatnych programów pozwalających na realizację fundamentalnych zadań

Czym jest zasada programowania znaczenie w Słownik na Z .