fencing ring zasada co to jest
Co oznacza zasada ring-fencing: budżetu UE jednoznacznie wydzielono opłaty wynikające z.

Czy przydatne?

Czym jest zasada ring-fencing

Definicja z ang. the principle of ring-fencing, z niem. das Prinzip der Ring-Fencing.

Definicja: bazuje na tym, że w kategorii kosztów budżetu UE jednoznacznie wydzielono opłaty wynikające z rozszerzenia Wspólnoty o nowe państwa. Z powodu przyjęcie tej zasady uniemożliwia zastosowanie, z puli kosztów zarezerwowanej dla krajów członkowskich, przekwalifikowanie dodatkowych środków na pomoc przedakcesyjną i pokrycie wydatków rozszerzenia. Równocześnie uniemożliwia zastosowanie środków na pomoc przedakcesyjną i rozszerzenie Wspólnoty poprzez państwa UE na inne cele

Czym jest zasada ring-fencing znaczenie w Słownik na Z .