równoległości zasada co to jest
Co oznacza zasada równoległości: Walutowej (EMU) głosząca, Iż mechanizmy integracji gospodarczej i.

Czy przydatne?

Czym jest zasada równoległości

Definicja z ang. the principle of parallelism, z niem. das Prinzip des Parallelismus.

Definicja: zasada tworzenia Unii Gospodarczej i Walutowej (EMU) głosząca, Iż mechanizmy integracji gospodarczej i walutowej powinny przebiegać równolegle, prowadząc w rezultacie do stworzenia unii i przyjęcia wspólnej waluty. Zobacz także plan Wernera

Czym jest zasada równoległości znaczenie w Słownik na Z .