wydatków specjalizacji zasada co to jest
Co oznacza zasada specjalizacji wydatków: celów na odpowiednie pozycje kosztów. Ma zapewnić.

Czy przydatne?

Czym jest zasada specjalizacji wydatków

Definicja z ang. the principle of specialization spending, z niem. das Prinzip der Spezialisierung Ausgaben.

Definicja: nakłada wymóg definiowania ustalonych celów na odpowiednie pozycje kosztów. Ma zapewnić transparentność przy opracowywaniu projektu budżetu i jego wykonaniu

Czym jest zasada specjalizacji wydatków znaczenie w Słownik na Z .