budżetu uniwersalności zasada co to jest
Co oznacza zasada uniwersalności budżetu: fundamentalnych reguł: z. wykluczenia dyspozycji.

Czy przydatne?

Czym jest zasada uniwersalności budżetu

Definicja z ang. the principle of universality of the budget, z niem. das Prinzip der Universalität des Haushalts.

Definicja: złożona jest w istocie z dwóch fundamentalnych reguł: z. wykluczenia dyspozycji wstępnych znaczy, odnosząc się do dochodów budżetowych, że nie mogą być one przypisywane do ustalonych celów; z. zakazu rozliczania dochodów i kosztów znaczy, że wszystkie dochody i opłaty muszą być podane w pełnej wysokości bez uprzedniego ich wyliczenia

Czym jest zasada uniwersalności budżetu znaczenie w Słownik na Z .