zapobiegania zasada co to jest
Co oznacza zasada zapobiegania: środowiska Wspólnoty, w przekonaniu której na wszystkich etapach.

Czy przydatne?

Czym jest zasada zapobiegania

Definicja z ang. the principle of prevention, z niem. das Prinzip der Prävention.

Definicja: jedna z zasad polityki ochrony środowiska Wspólnoty, w przekonaniu której na wszystkich etapach produkcji albo świadczenia usług, tzn. od etapy projektowania aż do utylizacji, należy uwzględniać obowiązki ekologiczne, uznając, Iż są one równorzędne z warunkami ekonomicznymi. Instrukcja 85/337/EWG z 27 marca 1985 w kwestii oceny skutków nie wszystkich publicznych i prywatnych przedsięwzięć dla środowiska wprowadziła wymóg, aby wszystkie projekty inwestycyjne przekraczające pewną określoną wartość progową podlegały ocenie pod kątem potencjalnych zagrożeń ekologicznych i uwzględniały działania ochronne

Czym jest zasada zapobiegania znaczenie w Słownik na Z .