zasada co to jest
Co oznacza zasada: zasad prowadzenia polityki poprzez Wspólnotę Europejską, odpowiednio z którą.

Czy przydatne?

Czym jest zasada

Definicja z ang. principle, z niem. Regel.

Definicja: subsydiarności (pomocniczości) jedna z zasad prowadzenia polityki poprzez Wspólnotę Europejską, odpowiednio z którą działania legislacyjne i organizacyjne powinny być podejmowane na możliwie najniższym szczeblu, który zapewni skuteczne rozwiązanie określonego problemu; wszelakie regulacje powinny być podejmowane na szczeblu Wspólnoty jedynie wtedy, gdy w ten sposób osiągnie się pełniejszą realizację wskazanych celów, niż ma to miejsce w razie indywidualnych działań poszczególnych krajów członkowskich

Czym jest zasada znaczenie w Słownik na Z .