zbiorowy system zbierania co to jest
Co oznacza zbiorowy system zbierania i przetwarzania odpadów: Systems, IMS) mechanizm zbierania i.

Czy przydatne?

Czym jest zbiorowy system zbierania i przetwarzania odpadów

Definicja z ang. collective system for the collection and processing of waste, z niem. Tarifsystem für die Erfassung und Verarbeitung von Abfällen.

Definicja: (z angielskiego: Integrated Management Systems, IMS) mechanizm zbierania i przetwarzania odpadów, przygotowany po raz pierwszy w Niemczech w 1991, a aktualnie użytkowany w większości krajów członkowskich Wspólnoty (między innymi w Austrii, Belgii, Danii, Hiszpanii, Irlandii, Francji, Portugalii i Luksemburgu) i w nie wszystkich krajach spoza ugrupowania (na przykład w Norwegii, Czechach, na Litwie, w Polsce). We wszystkich krajach, gdzie funkcjonuje z.s.z. i p.o., na opakowaniach umieszczany jest Zielony Pkt.. Mechanizmy te zostały przygotowane na mocy dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Porady 94/62/EC, które nałożyły na państwa członkowskie wymóg opracowania i wdrożenia mechanizmu zbierania i ponownego zastosowania zużytych opakowań. W dyrektywach tych nie zawarto jednego ogólnie obowiązującego modelu mechanizmu tego typu, pozostawiając decyzję w tym względzie w gestii każdego z krajów. W większości funkcjonujących modeli wymóg zbierania i przetwarzania zużytych opakowań ciąży na producencie i na dostawcach, dystrybutorach i importerach wprowadzających zagraniczne produkty na rynek danego państwie. W większości państw producent (albo ewentualnie każdy inny podmiot, na którym ciąży taki wymóg) może samodzielnie zbierać i wykorzystywać zużyte opakowania albo także przystąpić do zbiorowego mechanizmu recyklingu, stworzonego dzięki państwa i zarządzanego poprzez specjalnie do tego celu powołane spółki

Czym jest zbiorowy system zbierania i znaczenie w Słownik na Z .