zezwolenie szczególne podróż co to jest
Co oznacza zezwolenie szczególne na podróż w Unii Europejskiej: Europejską opierając się na.

Czy przydatne?

Czym jest zezwolenie szczególne na podróż w Unii Europejskiej

Definicja z ang. special permission to travel in the European Union, z niem. Sondergenehmigung in der Europäischen Union zu reisen.

Definicja: zostało zaproponowane poprzez Komisję Europejską opierając się na traktatu z Amsterdamu, który przyznał Wspólnocie Europejskiej kompetencje w dziedzinie określania warunków, na jakich obywatele krajów trzecich korzystają ze swobody podróżowania po terytorium krajów członkowskich UE w trakcie pobytu nieprzekraczającego trzech miesięcy. Komisja uznała, Iż istnieje kilka grup obywateli krajów trzecich (muzycy, studenci, turyści, osoby odwiedzające rodziny i tak dalej), które mogą mieć uzasadniony biznes w trwającym od trzech do sześciu miesięcy pobycie na obszarze bez granic wewnętrznych, a których sytuacji nie można zrównać z sytuacją imigrantów. To zaś przywiodło Komisję do wniosku, Iż w nowym akcie prawa wspólnotowego należy określić warunki, na jakich obywatele krajów trzecich mają używać ze swobody podróżowania po terytorium krajów członkowskich w momencie nieprzekraczającym trzech miesięcy i warunki dla osób, które pragną poruszać się w momencie od trzech do sześciu miesięcy po obszarze bez granic wewnętrznych, chociaż nie dłużej niż trzy miesiące po terytorium jednego państwa członkowskiego. Przez wzgląd na tym Komisja przedłożyła 10 lipca 2001 projekt dyrektywy dotyczącej warunków korzystania poprzez obywateli państw trzecich ze swobody podróżowania po terytorium krajów członkowskich w momencie nieprzekraczającym trzech miesięcy i wprowadzenia szczególnego zezwolenia na podróż przy określeniu warunków, na jakich obywatele państw trzecich mogą wjechać w celu swobodnego poruszania się po terytorium krajów członkowskich w momencie nie dłuższym niż sześć miesięcy

Czym jest zezwolenie szczególne na znaczenie w Słownik na Z .