zintegrowany system co to jest
Co oznacza Zintegrowany System Zarządzania i Kontroli: Administration and Control Mechanizm, IACS.

Czy przydatne?

Czym jest Zintegrowany System Zarządzania i Kontroli

Definicja z ang. Integrated Administration and Control System, z niem. Integriertes Verwaltungs- und Kontrollsystem.

Definicja: (z angielskiego: Integrated Administration and Control Mechanizm, IACS) mechanizm administrowania i kontroli zastosowania funduszy UE, wprowadzony w Unii na mocy rozporządzeń Porady UE 3508/92/EWG i 3887/92/EWG. W jego ramach tworzy się bazę danych zawierającą lista działek rolnych, zwierząt hodowlanych i mechanizm pozwalający na kontrolę prawidłowości przyznania funduszy i ich zastosowania

Czym jest Zintegrowany System znaczenie w Słownik na Z .