cenowe zobowiązanie co to jest
Co oznacza zobowiązanie cenowe: oskarżonego o dumping albo wykorzystywanie niedozwolonych subsydiów.

Czy przydatne?

Czym jest zobowiązanie cenowe

Definicja z ang. price undertaking, z niem. Preisverpflichtung.

Definicja: dobrowolne zobowiązanie eksportera oskarżonego o dumping albo wykorzystywanie niedozwolonych subsydiów do przestrzegania uzgodnionego z Komisją Europejską minimalnego poziomu cen danego towaru, stanowiące alternatywę cła antydumpingowego albo cła wyrównawczego. W ramach przyjętego zobowiązania eksporter przedstawia również okresowe raporty na temat wielkości i struktury sprzedaży i uzyskiwanych cen. Z.c. może przyjąć również rząd państwie oskarżonego o wykorzystywanie niedozwolonych subsydiów i bazuje ono na ograniczeniu subsydiowania produkcji i/albo sprzedaży danego dobra. Zobowiązanie przyjmowane jest na pięć lat, a jego niedotrzymanie skutkuje natychmiastowe nałożenie cła antydumpingowego albo wyrównawczego

Czym jest zobowiązanie cenowe znaczenie w Słownik na Z .