cenowe zobowiązanie co to jest
Co oznacza zobowiązanie cenowe: oskarżonego o dumping albo wykorzystywanie niedozwolonych subsydiów.

Czy przydatne?

Czym jest zobowiązanie cenowe

Definicja z ang. price undertaking, z niem. Preisverpflichtung.

Definicja ZOBOWIĄZANIE CENOWE: dobrowolne zobowiązanie eksportera oskarżonego o dumping albo wykorzystywanie niedozwolonych subsydiów do przestrzegania uzgodnionego z Komisją Europejską minimalnego poziomu cen danego towaru, stanowiące alternatywę cła antydumpingowego albo cła wyrównawczego. W ramach przyjętego zobowiązania eksporter przedstawia również okresowe raporty na temat wielkości i struktury sprzedaży i uzyskiwanych cen. Z.c. może przyjąć również rząd państwie oskarżonego o wykorzystywanie niedozwolonych subsydiów i bazuje ono na ograniczeniu subsydiowania produkcji i/albo sprzedaży danego dobra. Zobowiązanie przyjmowane jest na pięć lat, a jego niedotrzymanie skutkuje natychmiastowe nałożenie cła antydumpingowego albo wyrównawczego

Czym jest zobowiązanie cenowe znaczenie w Słownik na Z .

Co znaczy Zasada Non-Refoulement:
Definicja albo zawracania uchodźcy, sformułowany w konwencji genewskiej o statusie uchodźców. Odpowiednio z tą zasadą ?Xadne kraj będące stroną konwencji nie może uchodźcy wydalić albo zawrócić do granicy zobowiązanie cenowe co to jest.
Co znaczy Zasada Przenikania:
Definicja jedna z zasad polityki ochrony środowiska Wspólnoty, odpowiednio z którą ochrona środowiska powinna być integralną częścią każdej innej polityki Wspólnoty zobowiązanie cenowe definicja.
Co znaczy Zasada Awangardy:
Definicja zasada elastyczności zobowiązanie cenowe co znaczy.
Co znaczy Zasada Programowania:
Definicja uwzględnianych w polityce regionalnej i strukturalnej Wspólnoty Europejskiej, wskazuje na konieczność opracowywania odpowiednich długoletnich dokumentów planistycznych i na ich podstawie adekwatnych zobowiązanie cenowe słownik.
Co znaczy Zasada Jedności Budżetu:
Definicja ujęcia wszystkich dochodów i kosztów w jednym dokumencie (art. 199 traktatu EWG). Jednak od tej generalnej reguły istnieją wyjątki: na przykład Europejski Fundusz Rozwoju (EDF) czy budżety nie zobowiązanie cenowe znaczenie.
  • Dodano:
  • Autor: