obsługujący agent co to jest
Co oznacza Agent obsługujący: jest uregulowana żadną ustawą. Zakres czynności realizowanych poprzez.

Czy przydatne?

Definicja Agent obsługujący

Definicja z ang. Agent support, z niem. Agent-Support.

Co to znaczy: Działalność agenta obsługującego nie jest uregulowana żadną ustawą. Zakres czynności realizowanych poprzez ten podmiot wynika zatem bezpośrednio z zapotrzebowania jakie zgłasza rynek. Kluczowym zadaniem agenta obsługującego jest prowadzenie rejestrów uczestników funduszu i rejestrowanie zmian posiadania na tych rejestrach. Jego działalność porównywana jest z funkcjonowaniem banku z tym, Iż zamiast przechowywania środków pieniężnych przechowuje on ustaloną liczbę jednostek. W ramach przechowywania dokonuje on bieżącego uaktualniania sald rejestrów, przyjmuje dyspozycje uczestników (zmiany danych, przyjmowanie pełnomocnictw, przeniesienia między rejestrami), wykonuje je, organizuje i przeprowadza obieg dokumentów i środków pieniężnych. Do agenta obsługującego należy także utrzymywanie kontaktu z uczestnikami , przekazywanie im potwierdzeń realizacji zleconych dyspozycji i zlecanie przekazywania środków pieniężnych z umorzeń. W dziedzinie współpracy z depozytariuszem zadaniem agenta obsługującego jest obsługa rachunku nabyć i umorzeń jednostek i przekazywanie informacji o aktualnej liczbie jednostek. Dodatkowo agent może na zlecenie towarzystwa wykonać czynności informacyjne (udzielanie informacji o zasadach dystrybucji, przepisach funduszy, wyjaśnianie innych zastrzeżenia uczestników), powiązane z prowadzeniem dystrybucji poprzez sieć dystrybucyjną (opracowanie procedur operacyjnych, przygotowywanie oprogramowania, nadzór nad działalnością mechanizmów motywacyjnych dla pracowników instytucji dystrybuujących), a również uczestniczyć w szkoleniach pracowników towarzystwa albo dystrybutorów

Czym jest Agent obsługujący znaczenie w Słownik na A .