aprecjacja co to jest
Co oznacza Aprecjacja: względem walut zagranicznych, który znaczy powiększenie się siły nabywczej.

Czy przydatne?

Definicja Aprecjacja

Definicja z ang. The appreciation, z niem. die Wertschätzung.

Co to znaczy: To jest przyrost kursu waluty krajowej względem walut zagranicznych, który znaczy powiększenie się siły nabywczej pieniądza krajowego. Jest ona rezultatem przewagi popytu nad jej podażą

Czym jest Aprecjacja znaczenie w Słownik na A .