operacje arbitrażowe co to jest
Co oznacza Arbitrażowe operacje: transakcji kupna-sprzedaży o charakterze spekulacyjnym.

Czy przydatne?

Definicja Arbitrażowe operacje

Definicja z ang. arbitration operations, z niem. Arbitrierungsvorgänge.

Co to znaczy: Mogą to być pomiędzy innymi terminowych transakcji kupna-sprzedaży o charakterze spekulacyjnym, dokonywanych na giełdach towarowych albo finansowych. Celem tych operacji jest osiągnięcie zysku dzięki użyciu różnic cen albo kursów na różnych rynkach. Obiektem operacji arbitrażowych mogą być pomiędzy innymi: wyroby (raczej surowce naturalne i płody rolne),dewizy, waluty albo papiery wartościowe. Pojawienie się i upowszechnienie operacji arbitrażowych, uwarunkowane zostało szybkim postępem telekomunikacji i komputeryzacji bo stworzyło to tendencje do wyrównywania się poziomu cen i kursów w skali makroekonomicznej

Czym jest Arbitrażowe operacje znaczenie w Słownik na A .