finansowych sprawozdań badanie co to jest
Co oznacza Badanie sprawozdań finansowych: recenzji, czy sprawozdanie finansowe jednostki jest.

Czy przydatne?

Definicja Badanie sprawozdań finansowych

Definicja z ang. Audit of financial statements, z niem. Abschlussprüfung.

Co to znaczy: To badanie mające na celu wyrażenie recenzji, czy sprawozdanie finansowe jednostki jest poprawne i rzetelnie i jasno przedstawia jej sytuację majątkową i finansową, rezultat finansowy (i rentowność). Opinię powyższą przedstawia w formie pisemnej biegły rewident wspólnie z uzasadniającym i potwierdzającym ją raportem. Biegły rewident może o badanym sprawozdaniu wyrazić opinię: bez zastrzeżeń, z zastrzeżeniami, niekorzystną albo odmówić wyrażenia recenzji w razie zaistnienia okoliczności uniemożliwiających jej sformułowanie. W razie recenzji z zastrzeżeniami biegły rewident powinien wskazać ich zasięg

Czym jest Badanie sprawozdań finansowych znaczenie w Słownik na B .