cechy jakościowe sprawozdań co to jest
Co oznacza Cechy jakościowe sprawozdań finansowych: konceptualnych przygotowywania i prezentacji.

Czy przydatne?

Definicja Cechy jakościowe sprawozdań finansowych

Definicja z ang. The qualitative characteristics of financial statements, z niem. Die qualitativen Anforderungen an Abschlüsse.

Co to znaczy: Odpowiednio z pojęciem zawartą w Ramach konceptualnych przygotowywania i prezentacji sprawozdań finansowych (Framework for the Preparation and Presentation of Financial Statements), stanowiących część Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (International Accounting Standards) pod definicją cechy jakościowe sprawozdań finansowych (Qualitative Characteristic of Financial Statements) należy rozumieć takie cechy, które sprawiają, Iż sprawozdania finansowe są użyteczne dla odbiorców. Można wyróżnić cztery fundamentalne cechy jakościowe, do których zaliczamy: zrozumiałość (understandability), istotność (relevance), wiarygodność (reliability), porównywalność (comparability)

Czym jest Cechy jakościowe sprawozdań znaczenie w Słownik na C .