centrum autoryzacyjne acquirer co to jest
Co oznacza Centrum autoryzacyjne (ang. Acquirer): a Emitentem karty (ew. jego organizacją płatniczą.

Czy przydatne?

Definicja Centrum autoryzacyjne (ang. Acquirer)

Definicja z ang. Acquirer (ang. Acquirer), z niem. Acquirer (ang. Acquirer).

Co to znaczy: centrum pośredniczy między Akceptantem a Emitentem karty (ew. jego organizacją płatniczą). Centrum zapewnia autoryzację, a więc potwierdzenie, Iż bank albo organizacja posiadacza karty przyjmują na siebie wymagania wynikające z transakcji. Fakt dokonania autoryzacji skutkuje, Iż Akceptant może domagać się dokonania poprzez bank płatności za zakupione wyroby albo usługi

Czym jest Centrum autoryzacyjne (ang znaczenie w Słownik na C .