clearing co to jest
Co oznacza Clearing: między podmiotami gospodarczymi. Bazuje ona w pierwszej kolejności na.

Czy przydatne?

Definicja Clearing

Definicja z ang. Clearing, z niem. Lichtung.

Co to znaczy: Jest metodą rozliczeń finansowych między podmiotami gospodarczymi. Bazuje ona w pierwszej kolejności na kompensowaniu w przyjętych okresach wzajemnych należności i zobowiązań i ich regulowaniu (w formie bezgotówkowej albo kredytu) jedynie salda (różnicy) pomiędzy nimi. Odznacza się umowy clearingowe o charakterze dwustronnym (tak zwany clearing bilateralny) i wielostronnym (tak zwany clearing multilateralny)

Czym jest Clearing znaczenie w Słownik na C .