początkowy depozyt co to jest
Co oznacza Depozyt początkowy: transakcji muszą wpłacić w biurze maklerskim, by zawrzeć transakcję.

Czy przydatne?

Definicja Depozyt początkowy

Definicja z ang. initial deposit, z niem. Ersteinzahlung.

Co znaczy DEPOZYT POCZĄTKOWY: To jest suma gotówki, jaką obie strony transakcji muszą wpłacić w biurze maklerskim, by zawrzeć transakcję na giełdzie. Wartość wstępnego depozytu zabezpieczającego wynosi zazwyczaj od kilku do kilkunastu proc. wartości kontraktów, które są obiektem transakcji terminowej. Inwestor jest zobowiązany wnieść wymagany depozyt w chwili składania zleceni w biurze maklerskim

Czym jest Depozyt początkowy znaczenie w Słownik na D .

Co znaczy Dystrybutor:
Definicja Podmiot uprawniony do występowania w imieniu Funduszu w dziedzinie nabywania i umarzania jednostek uczestnictwa i odbierania od uczestników funduszy innych oświadczeń woli depozyt początkowy co to jest.
Co znaczy Developer:
Definicja Przedsiębiorstwo zajmujące się kompleksową realizacją inwestycji budowlanych depozyt początkowy definicja.
Co znaczy Dezinwestycje:
Definicja Mechanizm wyzbywania się poprzez przedsiębiorstwo aktywów o niskiej produktywności albo uznanych za zbędne depozyt początkowy co znaczy.
Co znaczy Depozyt Terminowy:
Definicja depozyt bankowy na okreslony termin zapadalności, dokonany po stałej stopie oprocentowania stawka pieniężna powierzona bankom na krótki moment, na ustalone z góry oprocentowanie i na określony czas depozyt początkowy słownik.
Co znaczy DJCA (Ang. Dow Jones Composite Average):
Definicja Średnia z cen akcji 65 firm wchodzących w skład trzech głownych indeksów Dowa Jonesa depozyt początkowy znaczenie.
  • Dodano:
  • Autor: