zabezpieczające depozyty co to jest
Co oznacza depozyty zabezpieczające: ograniczenia do minimum, związanego z zawieraniem transakcji.

Czy przydatne?

Definicja depozyty zabezpieczające

Definicja z ang. margins, z niem. Margen.

Co znaczy DEPOZYTY ZABEZPIECZAJĄCE: Depozyty wprowadzone w celu ograniczenia do minimum, związanego z zawieraniem transakcji na rynku terminowym, ryzyka niedotrzymania warunków umowy. Np. w razie kontraktów futures każdy z inwestorów musi otworzyć u swojego brokera szczególny zabezpieczający rachunek depozytowy (margin account). Suma jaką należy wpłacić na ten rachunek w chwili zakupu kontraktów zwana jest depozytem startowym (initial margin). Saldo tego rachunku jest rozliczane każdego dnia, by odzwierciedlało aktualne zyski albo utraty wynikające z transakcji, zaś klient może być wezwany do uzupełnienia depozytu (margin call), jeżeli saldo rachunku zabezpieczającego spadnie poniżej poziomu depozytu obowiązkowego (maintenance margin).Podobnie jak inwestor musi otworzyć u swego brokera rachunek zabezpieczający, tak członek izby rozrachunkowej musi prowadzić w niej swój rachunek zwany depozytem rozliczeniowym (clearing margin). Dla członków izby nie stosuje się depozytu obowiązkowego (maintenance margin), ale depozyt startowy (original margin). Saldo rachunku członka izby ustalane jest pod koniec codziennie giełdowego i musi być utrzymane na poziomie równym depozytowi początkowemu, pomnożonemu poprzez liczbę niezrealizowanych kontraktów

Czym jest depozyty zabezpieczające znaczenie w Słownik na D .

Co znaczy Dźwignia Finansowa:
Definicja któremu małą sumą pieniędzy można kontrolować kontrakt o znacząco większej wartości, stosunek między kapitałem o stałym oprocentowaniu pożyczonym poprzez firmę a wartością zainwestowanego kapitału depozyty zabezpieczające co to jest.
Co znaczy Dyskontowanie:
Definicja Mechanizm znajdowania wartości obecne przepływu środków pieniężnych albo wielu takich przepływów mechanizm odwrotny do kapitalizacj depozyty zabezpieczające definicja.
Co znaczy Deprecjacja Pieniądza:
Definicja obniżenia się siły nabywczej pieniądza. Na rynku krajowym deprecjacja przejawia się zmniejszeniem ilości dóbr i usług, które można kupić za ustaloną kwotę. Z reguły jest ona rezultatem inflacji. Na depozyty zabezpieczające co znaczy.
Co znaczy DJIA (Ang. Dow Jones Industrial Average):
Definicja Średnia obliczona dla cen akcji 30 firm przemysłowych z giełdy nowojorskiej depozyty zabezpieczające słownik.
Co znaczy Dyskonto Terminowe:
Definicja Forward discount) - stawka, o jaką kurs terminowy waluty kwotowanej jest niższy od kursu natychmiastowego depozyty zabezpieczające znaczenie.
  • Dodano:
  • Autor: