zabezpieczające depozyty co to jest
Co oznacza depozyty zabezpieczające: ograniczenia do minimum, związanego z zawieraniem transakcji.

Czy przydatne?

Definicja depozyty zabezpieczające

Definicja z ang. margins, z niem. Margen.

Co to znaczy: Depozyty wprowadzone w celu ograniczenia do minimum, związanego z zawieraniem transakcji na rynku terminowym, ryzyka niedotrzymania warunków umowy. Np. w razie kontraktów futures każdy z inwestorów musi otworzyć u swojego brokera szczególny zabezpieczający rachunek depozytowy (margin account). Suma jaką należy wpłacić na ten rachunek w chwili zakupu kontraktów zwana jest depozytem startowym (initial margin). Saldo tego rachunku jest rozliczane każdego dnia, by odzwierciedlało aktualne zyski albo utraty wynikające z transakcji, zaś klient może być wezwany do uzupełnienia depozytu (margin call), jeżeli saldo rachunku zabezpieczającego spadnie poniżej poziomu depozytu obowiązkowego (maintenance margin).Podobnie jak inwestor musi otworzyć u swego brokera rachunek zabezpieczający, tak członek izby rozrachunkowej musi prowadzić w niej swój rachunek zwany depozytem rozliczeniowym (clearing margin). Dla członków izby nie stosuje się depozytu obowiązkowego (maintenance margin), ale depozyt startowy (original margin). Saldo rachunku członka izby ustalane jest pod koniec codziennie giełdowego i musi być utrzymane na poziomie równym depozytowi początkowemu, pomnożonemu poprzez liczbę niezrealizowanych kontraktów

Czym jest depozyty zabezpieczające znaczenie w Słownik na D .