pieniądza deprecjacja co to jest
Co oznacza Deprecjacja pieniądza: nabywczej pieniądza. Na rynku krajowym deprecjacja przejawia się.

Czy przydatne?

Definicja Deprecjacja pieniądza

Definicja z ang. depreciation of money, z niem. Geldentwertung.

Co to znaczy: To jest zdarzenie obniżenia się siły nabywczej pieniądza. Na rynku krajowym deprecjacja przejawia się zmniejszeniem ilości dóbr i usług, które można kupić za ustaloną kwotę. Z reguły jest ona rezultatem inflacji. Na rynku międzynarodowym w uwarunkowaniach płynnego kursu walutowego deprecjacja przejawia się obniżeniem kursu danej waluty w relacji do innych walut. Zjawiskiem przeciwnym do deprecjacji jest aprecjacja pieniądza

Czym jest Deprecjacja pieniądza znaczenie w Słownik na D .