usługi detektywtyczne co to jest
Co oznacza Detektywistyczne usługi: czynności opierające na uzyskiwaniu, przetwarzaniu i.

Czy przydatne?

Definicja Detektywistyczne usługi

Definicja z ang. Detective services, z niem. Detektiv-Dienstleistungen.

Co to znaczy: Usługami detektywistycznymi są czynności opierające na uzyskiwaniu, przetwarzaniu i przekazywaniu informacji o osobach, przedmiotach i zdarzeniach, wykonywane opierając się na umowy zawartej ze zleceniodawcą, w formach i w zakresach niezastrzeżonych dla organów i instytucji państwowych na mocy odrębnych regulaminów, a zwłaszcza: 1) w kwestiach wynikających ze stosunków prawnych dotyczących osób fizycznych, 2) w kwestiach wynikających ze stosunków gospodarczych dotyczących:a) wykonania zobowiązań majątkowych, umiejętności płatniczych albo wiarygodności w takich relacjach,b) bezprawnego wykorzystywania nazw handlowych albo znaków towarowych, nieuczciwej konkurencji albo ujawnienia informacje stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa albo tajemnicę handlową, 3) sprawdzanie wiarygodności informacji dotyczących szkód zgłaszanych zakładom ubezpieczeniowym, 4) poszukiwanie osób zaginionych albo ukrywających się, 5) poszukiwanie mienia, 6) zbieranie informacji w kwestii, gdzie toczy się postępowanie karne, postępowanie w kwestiach o przestępstwa skarbowe albo wykroczenia skarbowe lub inne, jeśli w toku postępowania można wykorzystać regulaminy prawa karnego

Czym jest Detektywistyczne usługi znaczenie w Słownik na D .