maklerski co to jest
Co oznacza Dom maklerski: Papierów Wartościowych i Giełd pomiędzy innymi na: oferowanie papierów.

Czy przydatne?

Definicja Dom maklerski

Definicja z ang. brokerage house, z niem. Brokerhaus.

Co znaczy DOM MAKLERSKI: Podmiot posiadający zezwolenie Komisji Papierów Wartościowych i Giełd pomiędzy innymi na: oferowanie papierów wartościowych w obrocie pierwotnym, nabywanie i sprzedaż papierów wartościowych na własny albo cudzy rachunek, a również na kierowanie portfelem papierów wartościowych i doradztwo inwestycyjne dla swoich klientów

Czym jest Dom maklerski znaczenie w Słownik na D .

Co znaczy Dłużnik:
Definicja fizyczna obowiązana do uregulowania wobec innej osoby prawnej albo fizycznej (wierzyciela) zobowiązania (długu) pieniężnego albo rzeczowego, wynikającego z istniejącego pomiędzy nimi relacji prawnego dom maklerski co to jest.
Co znaczy Dźwignia Finansowa:
Definicja któremu małą sumą pieniędzy można kontrolować kontrakt o znacząco większej wartości, stosunek między kapitałem o stałym oprocentowaniu pożyczonym poprzez firmę a wartością zainwestowanego kapitału dom maklerski definicja.
Co znaczy Dyskontowanie:
Definicja Mechanizm znajdowania wartości obecne przepływu środków pieniężnych albo wielu takich przepływów mechanizm odwrotny do kapitalizacj dom maklerski co znaczy.
Co znaczy Dzień Wyceny:
Definicja Dzień, gdzie przypada sesja na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. W tym dniu dokonuje się obliczeń, jaka wartość netto aktywów przypada na jednostkę uczestnictwa w funduszu dom maklerski słownik.
Co znaczy Debetowe Saldo:
Definicja Odmiennie saldo ujemne zobowiązanie klienta w relacji do banku powstałe wtedy, gdy opłaty właściciela rachunku są większe od wpływów dom maklerski znaczenie.
  • Dodano:
  • Autor: