dywidenda co to jest
Co oznacza Dywidenda: stanowiąca podział zysku firmy (wysokość dywidendy uzależniona jest od zysku.

Czy przydatne?

Definicja Dywidenda

Definicja z ang. Dividend, z niem. Dividende.

Co to znaczy: Stawka wypłacana akcjonariuszom, stanowiąca podział zysku firmy (wysokość dywidendy uzależniona jest od zysku wypracowanego w danym okresie). Wypłata może nastąpić w gotówce, w formie akcji albo jako kombinacja obu form. Akcje imienne mogą posiadać uprzywilejowanie co do należnej wysokości dywidendy. Konwersja akcji imiennych na akcje na okaziciela determinuje stratą tego uprzywilejowania. O prawie do dywidendy decyduje fakt bycia posiadaczem akcji firmy która ją wypłaca w konkretnym, ustalonym dniu, i to z wyjątkiem czasu jak długo posiada się te akcje. Nabycie prawa do wypłaty dywidendy, znaczy jego zachowanie nawet w razie, gdy dokona się zbycia akcji z których ona przysługuje, w następnym dniu, następującym bezpośrednio po dniu gdzie nabyto to prawo. Przez wzgląd na tym, Iż rozliczanie praw własności do akcji przebiega w Polsce wg schematu T+3, by nabyć prawo do dywidendy należy nabyć dane akcje najpóźniej trzeciego dnia sesyjnego przed dniem określenia prawa do dywidendy

Czym jest Dywidenda znaczenie w Słownik na D .