fifo first first co to jest
Co oznacza FIFO (First In First Out): Sposób księgowania zapasów: \ pierwsze weszło-pierwsze wyszło.

Czy przydatne?

Definicja FIFO (First In First Out)

Definicja z ang. FIFO (First In First Out), z niem. FIFO (First In First Out).

Co to znaczy: Sposób księgowania zapasów: \"pierwsze weszło-pierwsze wyszło\"

Czym jest FIFO (First In First Out znaczenie w Słownik na F .