gwarancja co to jest
Co oznacza Gwarancja: podmiot, który zlecił udzielenie gwarancji, określonego zobowiązania wobec.

Czy przydatne?

Definicja Gwarancja

Definicja z ang. Warranty, z niem. Garantie.

Co to znaczy: Zabezpiecza wykonanie poprzez dany podmiot, który zlecił udzielenie gwarancji, określonego zobowiązania wobec innego podmiotu beneficjenta gwarancji. Odmiennie: poręczenie, pokrycie, zastaw. Rozróżnia się gwarancję osobistą, gwarancję rzeczową i gwarancję nieściągalną

Czym jest Gwarancja znaczenie w Słownik na G .