hipoteka co to jest
Co oznacza Hipoteka: polegająca na ustanowieniu rzeczowego prawa na nieruchomości dłużnika na rzecz.

Czy przydatne?

Definicja Hipoteka

Definicja z ang. Mortgage, z niem. Hypothek.

Co to znaczy: forma zabezpieczenia wierzytelności, polegająca na ustanowieniu rzeczowego prawa na nieruchomości dłużnika na rzecz wierzyciela w formie aktu notarialnego wpisanego do księgi wieczystej w razie niewywiązania się dłużnika ze zobowiązania wobec wierzyciela, ten ostatni ma prawo do zaspokojenia swojego roszczenia (albo jego części) z nieruchomości obciążonej hipoteką, bezwzględnie na zmianę właściciela przedmiotowej nieruchomości (wyłącznie na drodze egzekucji sądowej). Wygaśnięcie wierzytelności zabezpieczonej hipoteką pociąga za sobą wygaśnięcie hipoteki

Czym jest Hipoteka znaczenie w Słownik na H .