rynku efektywności hipoteza co to jest
Co oznacza Hipoteza efektywności rynku: odzwierciedlają wszystkie publicznie dostępne wiadomości i.

Czy przydatne?

Definicja Hipoteza efektywności rynku

Definicja z ang. The hypothesis of market efficiency, z niem. Die Hypothese der Markteffizienz.

Co to znaczy: Teoria, która zakłada, Iż ceny akcji odzwierciedlają wszystkie publicznie dostępne wiadomości i przez wzgląd na tym niemożliwe jest uzyskanie przewagi nad innymi uczestnikami rynku i osiągnięcie ponadprzeciętnej stopy zwrotu. Hipoteza efektywności rynku doczekała się trzech wersji. Prócz podanej wersji umiarkowanej występują także wersje silna i słaba

Czym jest Hipoteza efektywności rynku znaczenie w Słownik na H .