giełdowy indeks co to jest
Co oznacza Indeks giełdowy: wartościowych obejmujący wszystkie papiery wartościowe danego typu albo.

Czy przydatne?

Definicja Indeks giełdowy

Definicja z ang. stock index, z niem. Aktienindex.

Co znaczy INDEKS GIEŁDOWY: Miernik zmian cen papierów wartościowych obejmujący wszystkie papiery wartościowe danego typu albo ich wybraną grupę. Na WGPW funkcjonują zasadniczo dwa rodzaje indeksów, indeksy kluczowe i indeksy branżowe. Pierwsze z nich to WIG, WIG20, MIDWIG, WIRR , TECHWIG, NIF. Drugie zaś to, WIG Banki, WIG Budownictwo, WIG Informatyka, WIG Spożywczy i WIG Telekomunikacja. Podobnie także polski rynek pozagiełdowy CTO posiada własny indeks ITO. Indeks Centralnej Tabeli Ofert, obejmujący firmy notowane na CTO

Czym jest Indeks giełdowy znaczenie w Słownik na I .

Co znaczy Instrument Dłużny:
Definicja finansowy, który stwierdza wierzytelność dłużnika wobec podmiotu udostępniającego środki służy do pozyskiwania kapitału i - z drugiej strony - do lokowania środków w celu uzyskania odsetek od indeks giełdowy co to jest.
Co znaczy Instrument Pochodny:
Definicja wartość zależy od ceny innego instrumentu, na który został on wystawiony. Instrumentem ten tytułujemy instrument bazowy i może być nim przykładowo akcja, indeks giełdowy, obligacja, wyrób. Pośród indeks giełdowy definicja.
Co znaczy Inkaso:
Definicja roszczeń, również sam dokument, który jest egzekwowany, na przykład weksel. Wyróżniamy następujące typy inkasa: inkaso akceptacyjne, inkaso dokumentowe, inkaso eksportowe, inkaso finansowe, inkaso indeks giełdowy co znaczy.
Co znaczy Indeksy Dow Jones:
Definicja poprzez Charlesa Dow jeszcze przed rokiem 1900. Ich autor zakładał, Iż ruchy cen na giełdzie amerykańskiej powinny być potwierdzone poprzez średnią przemysłową DJIA, transportową DJTA, firm indeks giełdowy słownik.
Co znaczy Inkasent:
Definicja fizyczna albo jednostka organizacyjna nie mająca osobowości prawnej, obowiązana do pobrania od podatnika podatku i wpłacenia go we właściwym terminie organowi podatkowemu. Organ podatkowy nie może indeks giełdowy znaczenie.
  • Dodano:
  • Autor: