giełdowy indeks co to jest
Co oznacza Indeks giełdowy: wartościowych obejmujący wszystkie papiery wartościowe danego typu albo.

Czy przydatne?

Definicja Indeks giełdowy

Definicja z ang. stock index, z niem. Aktienindex.

Co to znaczy: Miernik zmian cen papierów wartościowych obejmujący wszystkie papiery wartościowe danego typu albo ich wybraną grupę. Na WGPW funkcjonują zasadniczo dwa rodzaje indeksów, indeksy kluczowe i indeksy branżowe. Pierwsze z nich to WIG, WIG20, MIDWIG, WIRR , TECHWIG, NIF. Drugie zaś to, WIG Banki, WIG Budownictwo, WIG Informatyka, WIG Spożywczy i WIG Telekomunikacja. Podobnie także polski rynek pozagiełdowy CTO posiada własny indeks ITO. Indeks Centralnej Tabeli Ofert, obejmujący firmy notowane na CTO

Czym jest Indeks giełdowy znaczenie w Słownik na I .