indos co to jest
Co oznacza Indos: wynikających z czeku, weksla, konosamentu, dowodu składowego. Osoba przekazująca.

Czy przydatne?

Definicja Indos

Definicja z ang. Endorsement, z niem. Billigung.

Co to znaczy: Przeniesienie praw własności wynikających z czeku, weksla, konosamentu, dowodu składowego. Osoba przekazująca własne prawa do otrzymania ustalonych wartości nazywana jest indosantem, a osoba, na której prawa te przeniesiono - indosantariuszem. Indos dokonywany jest na samym dokumencie albo na doklejonej na niego kartce, tak zwany przedłużniku. Rozróżnia się indos imienny, jest to na ustaloną osobę i na okaziciela - indos in blanco

Czym jest Indos znaczenie w Słownik na I .