international monetary fund co to jest
Co oznacza International Monetary Fund (IMF): powołana do istnienia w lipcu 1944. Istnieje jako.

Czy przydatne?

Definicja International Monetary Fund (IMF)

Definicja z ang. International Monetary Fund (IMF), z niem. Internationalen Währungsfonds (IWF).

Co to znaczy: Międzynarodową organizacja finansowa, powołana do istnienia w lipcu 1944. Istnieje jako wyspecjalizowana organizacja ONZ od grudnia 1945 z siedzibą w Waszyngtonie. Do głównych zadań MFW należy w pierwszej kolejności: popieranie międzynarodowej współpracy walutowej i uporządkowanych stosunków walutowych, tworzenie warunków dla wielostronnego regulowania należności za bieżące operacje w handlu międzynarodowym, udzielanie pomocy w likwidacji trudności płatniczych, wpływanie na zachowanie pożądanego stopnia płynności międzynarodowych mechanizmów płatniczych, podejmowanie działań zmierzających do uporządkowanego rozwoju i wzrostu handlu międzynarodowego

Czym jest International Monetary Fund znaczenie w Słownik na I .