interwencja systemie kursu co to jest
Co oznacza Interwencja (w systemie kursu jednolitego): poprzez członka giełdy-specjalistę na własny.

Czy przydatne?

Definicja Interwencja (w systemie kursu jednolitego)

Definicja z ang. Intervention (in the single-price system), z niem. Intervention (in der Einzelpreissystem).

Co to znaczy: Kupno albo sprzedaż w okresie sesji poprzez członka giełdy-specjalistę na własny rachunek i we własnym imieniu papierów wartościowych w celu równoważenia rynku

Czym jest Interwencja (w systemie kursu znaczenie w Słownik na I .