obciążeniowa karta co to jest
Co oznacza Karta obciążeniowa: posiadaczowi zaciągnięcie u emitenta karty kredytu kupieckiego, a.

Czy przydatne?

Definicja Karta obciążeniowa

Definicja z ang. debit card, z niem. EC-Karte.

Co to znaczy: (charge) karta, która umożliwia posiadaczowi zaciągnięcie u emitenta karty kredytu kupieckiego, a więc odroczenia terminu płatności za kupione wyroby i usługi. Uiszczenie należności następuje na koniec okresu rozliczeniowego opierając się na specjalnego zestawienia kosztów. Karta obciążeniowa posiada zbliżone zasady funkcjonowania do karty kredytowej. Karta może posiadać określony limit kosztów, bank może także wydać kartę bez górnego limitu kosztów (pod warunkiem, że posiadacz terminowo klasyfikuje wszelakie własne zobowiązania). Raz w miesiącu bank wysyła kolekcja transakcji wykonanych z użyciem karty. Posiadacz karty zobowiązany jest spłaty całości zadłużenia (nie można spłacić tylko części) w ustalonym czasie, na przykład pośrodku dwóch tygodni od daty otrzymania zestawienia. Posiadacz karty może pośrodku miesiąca wykonywać transakcje do wysokości limitu (z wyjątkiem stawki jaka znajduje się na jego rachunku). Określonego dnia, bank sumuje wszystkie transakcje wykonane z użyciem karty i samodzielnie obciąża stawką transakcji rachunek posiadacza karty

Czym jest Karta obciążeniowa znaczenie w Słownik na K .