potrącenie kompensata co to jest
Co oznacza Kompensata-potrącenie: wzajemnych w wypadku, gdy dwa podmioty są równocześnie względem.

Czy przydatne?

Definicja Kompensata-potrącenie

Definicja z ang. Compensation-deduction, z niem. Compensation-Abzug.

Co to znaczy: sposób umorzenia wierzytelności wzajemnych w wypadku, gdy dwa podmioty są równocześnie względem siebie dłużnikami i wierzycielami każda ze stron może wówczas potrącić własną wierzytelność z wierzytelnością drugiej strony, jeśli obiektem obu wierzytelności są kapitał albo rzeczy tej samej jakości oznaczone tylko co do gatunku, a obie wierzytelności są wymagalne i mogą być dochodzone przed sądem albo innym organem państwowym w konsekwencji kompensaty obie wierzytelności umarzają się nawzajem do wysokości wierzytelności niższej

Czym jest Kompensata-potrącenie znaczenie w Słownik na K .