terminowy kontrakt co to jest
Co oznacza Kontrakt terminowy: stronami, z których jedna zobowiązuje się do kupna, a druga do.

Czy przydatne?

Definicja Kontrakt terminowy

Definicja z ang. forward contract, z niem. Terminkontrakt.

Co to znaczy: Futures - jest umową między dwoma stronami, z których jedna zobowiązuje się do kupna, a druga do sprzedaży, w ściśle ustalonym przyszłym terminie (dniu wygaśnięcia) i po ściśle określonej w chwili zawarcia transakcji cenie, określonej ilości wystandaryzowanego instrumentu bazowego albo dokonania równoważnego wyliczenia pieniężnego. Obrót kontraktami futures dzieje się przy udziale giełd

Czym jest Kontrakt terminowy znaczenie w Słownik na K .