pieniądza kreacja co to jest
Co oznacza Kreacja pieniądza: wprowadzanie do obiegu poprzez banki komercyjne dodatkowych ilości.

Czy przydatne?

Definicja Kreacja pieniądza

Definicja z ang. creation of money, z niem. Geldschöpfung.

Co to znaczy: To jest prces opierający na wprowadzanie do obiegu poprzez banki komercyjne dodatkowych ilości pieniądza. Kreacja pieniądza ma charakter bezgotówkowy a dokonywana jest na drodze operacji kredytowych. W celu zapewnienia bezpieczeństwa depozytariuszy i niedopuszczenia do inflacji bank centralny klasyfikuje rozmiary kreacji pieniądza kredytowego przez ustalanie stopy rezerw obowiązkowych i stóp oprocentowania kredytów udzielanych bankom komercyjnym

Czym jest Kreacja pieniądza znaczenie w Słownik na K .