rentowności krzywa co to jest
Co oznacza Krzywa rentowności: jest odłożony na osi pionowej, a termin wymagalności na osi poziomej.

Czy przydatne?

Definicja Krzywa rentowności

Definicja z ang. The yield curve, z niem. Die Zinsstrukturkurve.

Co to znaczy: Wykres, na którym poziom rentowności jest odłożony na osi pionowej, a termin wymagalności na osi poziomej. Krzywa rentowności jest rosnąca jeżeli stopy zwrotu długoterminowe są wyższe od stóp krótkookresowych. Krzywa rentowności może być malejąca albo odwrócona

Czym jest Krzywa rentowności znaczenie w Słownik na K .