leads co to jest
Co oznacza Leads and lag: działań importerów i eksporterów zmierzających do przyspieszenia albo.

Czy przydatne?

Definicja Leads and lag

Definicja z ang. Leads and lag, z niem. Leads und Verzögerung.

Co to znaczy: Termin bankowy określający zespół działań importerów i eksporterów zmierzających do przyspieszenia albo opóźnienia rozliczeń międzynarodowych w zależności od spodziewanych zmian kursów walutowych. Zdarzenie to występuje wyłącznie w uwarunkowaniach wymienialności walut. Importerzy oczekując obniżki kursu waluty własnej starają się w celu uniknięcia strat przyspieszyć zapłatę za importowany wyrób, eksporterzy w takiej sytuacji dążą do opóźnienia otrzymania zapłaty za wyeksportowane wyroby

Czym jest Leads and lag znaczenie w Słownik na L .