leads co to jest
Co oznacza Leads and lag: działań importerów i eksporterów zmierzających do przyspieszenia albo.

Czy przydatne?

Definicja Leads and lag

Definicja z ang. Leads and lag, z niem. Leads und Verzögerung.

Co znaczy LEADS AND LAG: Termin bankowy określający zespół działań importerów i eksporterów zmierzających do przyspieszenia albo opóźnienia rozliczeń międzynarodowych w zależności od spodziewanych zmian kursów walutowych. Zdarzenie to występuje wyłącznie w uwarunkowaniach wymienialności walut. Importerzy oczekując obniżki kursu waluty własnej starają się w celu uniknięcia strat przyspieszyć zapłatę za importowany wyrób, eksporterzy w takiej sytuacji dążą do opóźnienia otrzymania zapłaty za wyeksportowane wyroby

Czym jest Leads and lag znaczenie w Słownik na L .

Co znaczy Leasing Dewizowy:
Definicja gdzie jednostką rozrachunkową są waluty zagraniczne. Wahania kursów walutowych, które w Polsce są dosyć znaczące rodzą jednak niebezpieczeństwo powiększenia się wydatków transakcji leasingowej w leads and lag co to jest.
Co znaczy Linia Dyskontowa:
Definicja przyznawany poprzez bank klientowi, który do oznaczonej wysokości może dyskontować w danym banku weksle w momencie obowiązywania umowy o linię dyskontową. Mogą być dwa typy: linia odnawialna (każda leads and lag definicja.
Co znaczy London Interbank Bid Rate (LIBID):
Definicja Międzybankowy proc. od depozytu, obowiązujący w Londynie, proc., na jaki dany bank londyński gotów jest przejąć depozyt innego banku leads and lag co znaczy.
Co znaczy Leasing Finansowy:
Definicja finansowego jest w swej treści zbliżona do umowy kredytowej. Element leasingu zostaje zaliczony do składników majątku leasingobiorcy, który dokonuje odpisów amortyzacyjnych - te są dla niego kosztem leads and lag słownik.
Co znaczy Leasing Norweski:
Definicja W razie połączenia leasingu zwrotnego wspólnie z zapłatą wstępną w wysokości 100% wartości przedmiotu leasingu, leasing nosi nazwę leasingu norweskiego leads and lag znaczenie.
  • Dodano:
  • Autor: