pośredni leasing co to jest
Co oznacza Leasing pośredni: producentem albo pierwotnym właścicielem przedmiotu leasingu występuje.

Czy przydatne?

Definicja Leasing pośredni

Definicja z ang. Leasing indirect, z niem. Leasing indirekte.

Co znaczy LEASING POŚREDNI: Forma leasingu, gdzie pomiędzy producentem albo pierwotnym właścicielem przedmiotu leasingu występuje pośrednik finansujący i organizujący transakcję - leasingodawca, który kupuje element leasingu i oddaje go w leasing leasingobiorcy

Czym jest Leasing pośredni znaczenie w Słownik na L .

Co znaczy Linia Kredytowa:
Definicja wysokość środków stawianych poprzez bank do dyspozycji klienta, który zobowiązuje się do ich spłaty po upływie określonego terminu. Bank nie może oczekiwać regularnej spłaty tego kredytu, gdyż leasing pośredni co to jest.
Co znaczy Leads And Lag:
Definicja określający zespół działań importerów i eksporterów zmierzających do przyspieszenia albo opóźnienia rozliczeń międzynarodowych w zależności od spodziewanych zmian kursów walutowych. Zdarzenie to leasing pośredni definicja.
Co znaczy Leasing Finansowy:
Definicja finansowego jest w swej treści zbliżona do umowy kredytowej. Element leasingu zostaje zaliczony do składników majątku leasingobiorcy, który dokonuje odpisów amortyzacyjnych - te są dla niego kosztem leasing pośredni co znaczy.
Co znaczy Lokaty:
Definicja ubezpieczeniowej lokaty obejmują: lokaty bankowe, lokaty w nieruchomościach,akcje i udziały w innych jednostkach i długoterminowe papiery wartościowe, dłużne papiery wartościowe, należności leasing pośredni słownik.
Co znaczy Lista Haseł Jednorazowych:
Definicja jednokrotnych służą do potwierdzania dyspozycji dotyczących przelewów z rachunku, zapewniając równocześnie wysoki poziom bezpieczeństwa przy zarządzaniu rachunkiem przy użyciu Internetu. Hasła leasing pośredni znaczenie.
  • Dodano:
  • Autor: