wypłacalności margines co to jest
Co oznacza Margines wypłacalności: środków własnych zakładu ubezpieczeń, która nie może być niższa.

Czy przydatne?

Definicja Margines wypłacalności

Definicja z ang. solvency margin, z niem. Solvabilitätsspanne.

Co to znaczy: Ustalona przepisami prawa rozmiar środków własnych zakładu ubezpieczeń, która nie może być niższa od minimalnej wysokości kapitału gwarancyjnego. Rozmiar nie obciążonych żadnymi zobowiązaniami aktywów, jaką powinien dysponować ubezpieczyciel w celu zabezpieczenia się przed następstwami nieprzewidzianego spadku wpływów ze składek

Czym jest Margines wypłacalności znaczenie w Słownik na M .