marża oraz opłata co to jest
Co oznacza Marża oraz opłata manipulacyjna: związana z kupieniem udziałów w funduszu inwestycyjnym.

Czy przydatne?

Definicja Marża oraz opłata manipulacyjna

Definicja z ang. Margin and fee, z niem. Marge und Gebühr.

Co to znaczy: Z angielskiego: Load - prowizja związana z kupieniem udziałów w funduszu inwestycyjnym pobierana bądz momencie zakupu udziałów 9jednostek uczestnictwa) bądż w chwili ich sprzedaży. Różnica pomiędzy zrealizowaną ceną kupna i ceną zbytu

Czym jest Marża oraz opłata znaczenie w Słownik na M .