merval mercado valores index co to jest
Co oznacza MERVAL (The Mercado de Valores Index of the Buenos Aires ): Indeks giełdy w Buenos Aires.

Czy przydatne?

Definicja MERVAL (The Mercado de Valores Index of the Buenos Aires )

Definicja z ang. Merval (The Mercado de Valores Index of the Buenos Aires), z niem. Merval (Mercado de Valores Index des Buenos Aires).

Co znaczy MERVAL (THE MERCADO DE VALORES INDEX OF THE BUENOS AIRES ): Indeks giełdy w Buenos Aires zawierający akcje firm blue-chips

Czym jest MERVAL (The Mercado de znaczenie w Słownik na M .

Co znaczy Międzynarodowa Organizacja Komisji Papierów Wartościowych (IOSCO):
Definicja Organisation of Securities Commissions - Międzynarodowa Organizacja Komisji Papierów Wartościowych - Polska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd jest członkiem tej organizacji od roku 1991 merval (the mercado de valores index of the buenos aires ) co to jest.
Co znaczy Monetarna Jednostka:
Definicja To jest waluta użytkowana w systemie pieniężnym danego państwie merval (the mercado de valores index of the buenos aires ) definicja.
Co znaczy Minimalny Depozyt:
Definicja Najniższa stawka, jaką należy przelać na określony rodzaj rachunku przy otwieraniu tego rachunku, na przykład wysoko oprocentowanego rachunku oszczędnościowego merval (the mercado de valores index of the buenos aires ) co znaczy.
Co znaczy Margines Wypłacalności:
Definicja prawa rozmiar środków własnych zakładu ubezpieczeń, która nie może być niższa od minimalnej wysokości kapitału gwarancyjnego. Rozmiar nie obciążonych żadnymi zobowiązaniami aktywów, jaką powinien merval (the mercado de valores index of the buenos aires ) słownik.
Co znaczy MC/S (Ang. Market Capitalization/ Sales):
Definicja przez podzielenie wartości rynkowej spółki poprzez przychody ze sprzedaży z ostatnich 12 miesięcy. Im niższa wartość parametru tym większy udział przychodów spółki w jej wartości rynkowej merval (the mercado de valores index of the buenos aires ) znaczenie.
  • Dodano:
  • Autor: