nadwyżka kupna systemie kursu co to jest
Co oznacza Nadwyżka kupna (w systemie kursu jednolitego): papieru wartościowego wspólnie z.

Czy przydatne?

Definicja Nadwyżka kupna (w systemie kursu jednolitego)

Definicja z ang. The excess of purchase (in the single-price system), z niem. Der Überschuss der Kauf (in der Einzelpreissystem).

Co to znaczy: Wiadomość podawana w okolicy kursu papieru wartościowego wspólnie z wyrażonym w procentach parametrem informującym, w jakim stopniu pozostały niezrealizowane w wypadku rynku zrównoważonego zlecenia kupna z limitem ceny równym ustalonemu kursowi

Czym jest Nadwyżka kupna (w systemie znaczenie w Słownik na N .