zapłaty nakaz co to jest
Co oznacza Nakaz zapłaty: się na regulaminów specjalnych, rozstrzyga sprawę, co do istoty wydawany.

Czy przydatne?

Definicja Nakaz zapłaty

Definicja z ang. payment order, z niem. Zahlungsauftrag.

Co to znaczy: to rodzaj wyroku, gdzie sąd, opierając się na regulaminów specjalnych, rozstrzyga sprawę, co do istoty wydawany na przykład: w postępowaniu gospodarczym, w trybie postępowania nakazowego jest szybkim narzędziem dyscyplinującym nierzetelnego dłużnika, w razie, gdy przyczyna dochodzi na przykład: roszczenia pieniężnego okoliczności uzasadniające żądanie muszą być udowodnione: dokumentem urzędowym, zaakceptowanym poprzez dłużnika rachunkiem, wezwaniem dłużnika do zapłaty i pisemnym oświadczeniem dłużnika o uznaniu długu, zaakceptowanym poprzez dłużnika żądaniem zapłaty zwróconym poprzez bank i niezapłaconym na skutek braku środków na rachunku bankowym nakaz zapłaty może być wydany również przeciwko zobowiązanemu z weksla, czeku, warrantu albo rewersu, stosownie wypełnionego, których prawdziwość i treść nie nasuwają zastrzeżenia jeśli pozwany nie wniesie efektywnie w całości albo w części zarzutów przeciwko nakazowi zapłaty w terminie 2 tygodni od jego doręczenia - nakaz ma moc prawomocnego wyroku

Czym jest Nakaz zapłaty znaczenie w Słownik na N .