indeks narodowych funduszy co to jest
Co oznacza NIF (Indeks Narodowych Funduszy Inwestycyjnych): akcji NFI otrzymanych z zamiany jednego.

Czy przydatne?

Definicja NIF (Indeks Narodowych Funduszy Inwestycyjnych)

Definicja z ang. NIF (National Investment Funds Index), z niem. NIF (National Investment Funds Index).

Co to znaczy: Indeks typu cenowego obejmujący 14 akcji NFI otrzymanych z zamiany jednego powszechnego świadectwa udziałowego NFI, liczony od 12.06.1997

Czym jest NIF (Indeks Narodowych znaczenie w Słownik na N .