odkupienie co to jest
Co oznacza Odkupienie: fundusz wskazanej w zleceniu liczby jednostek uczestnictwa. Środki pieniężne.

Czy przydatne?

Definicja Odkupienie

Definicja z ang. Redemption, z niem. Erlösung.

Co to znaczy: Odkupienie od uczestnika poprzez fundusz wskazanej w zleceniu liczby jednostek uczestnictwa. Środki pieniężne uzyskane w drodze odkupienia są przekazywane poprzez fundusz na wskazane poprzez uczestnika w zleceniu konto bankowe. Odkupienie jednostek uczestnictwa może być, lecz może, obciążone zapłatą manipulacyjną. Aktualne wartości opłat manipulacyjnych podane są w Tabeli Opłat. Zlecenie odkupienia może być złożone osobiście/poprzez pełnomocnika w POK albo telefonicznie/telefaksowo, po podpisaniu odpowiedniej umowy

Czym jest Odkupienie znaczenie w Słownik na O .