prawna osoba co to jest
Co oznacza Osoba prawna: gruncie polskiego kodeksu cywilnego z 1964 osobami prawnymi są Skarb.

Czy przydatne?

Definicja Osoba prawna

Definicja z ang. The legal person, z niem. Die juristische Person,.

Co to znaczy: podmiot stosunków cywilnoprawnych na gruncie polskiego kodeksu cywilnego z 1964 osobami prawnymi są Skarb Państwa i jednostki organizacyjne, którym regulaminy specjalne przyznają osobowość prawną osobowość prawną przyznaną specjalnymi przepisami posiadają między innymi przedsiębiorstwa państwowe, firmy z o.o., firmy akcyjne, spółdzielnie, fundacje do osób prawnych nie należą jednak: gminy, instytucje państwowe, szkoły, i tym podobne osoba prawna prowadzi działalność przy udziale organów, którymi mogą być władze wewnętrzne, na przykład dyrektor, zarząd, ustanowiony sna podstawie stosownej ustawy i statutu

Czym jest Osoba prawna znaczenie w Słownik na O .