co to jest
Co oznacza P/OP: P/E. Oblicza się go za dzieląc bieżącą cenę akcji poprzez zysk operacyjny na jedną.

Czy przydatne?

Definicja P/OP

Definicja z ang. P / OP, z niem. P / OP.

Co znaczy P/OP: Równie istotny parametr jak podany już P/E. Oblicza się go za dzieląc bieżącą cenę akcji poprzez zysk operacyjny na jedną akcję. Parametr P/OP powinien być nieco niższy od parametru P/E. Znaczy to, Iż spółka wypracowuje zysk na poziomie operacyjnym, a nie jedynie z przypadkowym transakcji finansowych, które najprawdopodobniej nie powtórzą się w przyszłości

Czym jest P/OP znaczenie w Słownik na P .

Co znaczy Pożyczka:
Definicja której pożyczkodawca stawia ustaloną kwotę albo rzecz do dyspozycji pożyczkobiorcy, a ten zobowiązuje się do jej zwrotu po upływie określonego terminu. W przeciwieństwie od kredytu pożyczka udzielana p/op co to jest.
Co znaczy Płatnik:
Definicja fizyczna albo jednostka organizacyjna nie mająca osobowości prawnej, obowiązana opierając się na regulaminów prawa podatkowego do obliczenia i pobrania podatku (obciążającego podatnika) i wpłacenia p/op definicja.
Co znaczy Prawo Własności:
Definicja trwania umowy leasingowej właścicielem przedmiotu leasingu pozostaje leasingodawca. Po zakończeniu umowy leasingu finansowego element leasingu automatycznie przechodzi na własność leasingobiorcy, a w p/op co znaczy.
Co znaczy PMT:
Definicja Payment patrz płatność p/op słownik.
Co znaczy Promesa Kredytowa:
Definicja Przyrzeczenie udzielenia kredytu na ustalonych uwarunkowaniach po spełnieniu poprzez kredytobiorcę wymogów formalnych p/op znaczenie.
  • Dodano:
  • Autor: