państwowy urząd nadzoru co to jest
Co oznacza Państwowy Urząd Nadzoru Ubezpieczeń (PUNU): dziedzinie kształtowania państwowej polityki.

Czy przydatne?

Definicja Państwowy Urząd Nadzoru Ubezpieczeń (PUNU)

Definicja z ang. The State Insurance Supervision Office (PUNU), z niem. Der Staat Versicherungsaufsichtsamt (PUNU).

Co znaczy PAŃSTWOWY URZĄD NADZORU UBEZPIECZEŃ (PUNU): Współdziałający z innymi instytucjami w dziedzinie kształtowania państwowej polityki ubezpieczeniowej i sprawujący nadzór i kontrolę nad działalnością towarzystw ubezpieczeniowych, zakładów ubezpieczeniowych i pośredników, wydaje zezwolenia na działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych

Czym jest Państwowy Urząd Nadzoru znaczenie w Słownik na P .

Co znaczy Przekroczenie Rachunku:
Definicja Przypadek, gdzie klient banku - za zgodą albo nie - dysponuje bankowymi środkami pieniężnymi do sumy wyższej niż pozwala na to jego list kredytowy albo istniejąca gwarancja państwowy urząd nadzoru ubezpieczeń (punu) co to jest.
Co znaczy Pasywa:
Definicja Suma wszystkich zobowiązań przedsiębiorstwa wobec udziałowców (akcjonariuszy) i wierzycieli państwowy urząd nadzoru ubezpieczeń (punu) definicja.
Co znaczy Prawo Poboru:
Definicja jest powiązany z akcją. Jest on przyznawany akcjonariuszom obecnym już w spółce i uprawnia on ich do kupna akcji nowej emisji w określonej proporcji po cenie emisyjnej. Po przyznaniu prawa poboru państwowy urząd nadzoru ubezpieczeń (punu) co znaczy.
Co znaczy Polisa:
Definicja Dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia wystawiony poprzez zakład ubezpieczeń. W polisie zakład ma wymóg podać jakie warunki ubezpieczenia mają wykorzystanie dla umowy ubezpieczeniowej państwowy urząd nadzoru ubezpieczeń (punu) słownik.
Co znaczy Pożyczka:
Definicja której pożyczkodawca stawia ustaloną kwotę albo rzecz do dyspozycji pożyczkobiorcy, a ten zobowiązuje się do jej zwrotu po upływie określonego terminu. W przeciwieństwie od kredytu pożyczka udzielana państwowy urząd nadzoru ubezpieczeń (punu) znaczenie.
  • Dodano:
  • Autor: