państwowy urząd nadzoru co to jest
Co oznacza Państwowy Urząd Nadzoru Ubezpieczeń (PUNU): dziedzinie kształtowania państwowej polityki.

Czy przydatne?

Definicja Państwowy Urząd Nadzoru Ubezpieczeń (PUNU)

Definicja z ang. The State Insurance Supervision Office (PUNU), z niem. Der Staat Versicherungsaufsichtsamt (PUNU).

Co to znaczy: Współdziałający z innymi instytucjami w dziedzinie kształtowania państwowej polityki ubezpieczeniowej i sprawujący nadzór i kontrolę nad działalnością towarzystw ubezpieczeniowych, zakładów ubezpieczeniowych i pośredników, wydaje zezwolenia na działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych

Czym jest Państwowy Urząd Nadzoru znaczenie w Słownik na P .